Candyland

GENUINE JACKS

"Popový drive Nirvany v kombinácii s ozvenami toho najlepšieho zo 60s beatu a 70s proto-punku ako stavebné kamene kapely, ktorá jasne dokazuje, že človek vôbec nemusí deväťdesiate roky zažiť, aby ich napriek tomu vedel hrať lepšie než 99% vlajkových kapiel Burger Records. Občasný odór Black Sabbath je potom už len čerešnička na torte."

“The Pop Nirvana drive combined with the echoes of the best 60s and 70s proto-punk beats as a cornerstone of the band, which clearly demonstrates, that one does not have to experience the 90s, to play them better than 99% of the flagship Burger Records bands. Occasional smell of the Black Sabbath is then just an icing on the cake.“