Corroded Planet

THXM

Tvrdé, energické linky jeho hudby sú ekvivalentom ostrých čiernych ťahov Franza Klinea na bielom plátne. Nepoužíva nikdy žiadne legato, alebo melodický flow. Vždy je to priame, buď da-DA alebo DA-da. Odchyľuje sa od akéhokoľvek druhu konvenčnej harmónie, pričom ľudské ucho nedokáže predvídať, čo bude nasledovať. Vytvára kontinuitu opakovaním fragmentov namiesto akéhokoľvek harmonického postupu; môžeš prijať len to, čo ti dáva. Naozaj, ani harmónia, ani melódia tu nie sú: harmónia znamená hudobný vzťah medzi vecami, ktoré sa dejú naraz, a táto hudba je na to príliš riedka; a melódia implikuje myšlienku tónov, alebo spevu. Hudba THXM je silne konsonantná, zriedka vytvára akýkoľvek druh harmonického napätia. Album je ničím iným ako napätím a sotva má nejaký vzťah k humanite. Roztrieštené, strhujúce motívy možno sotva opísať ako hudbu; sú to gestá a majú skôr silu než krásu. Tento album presahuje kategóriu hudby, kritiky, vyjadrenia a uznania na niečo ranejšie; hodnotiť túto hudbu z hľadiska krásy alebo harmónie sa stáva zbytočným, keď je jej tak málo, keď THMX má misiu zničiť ich. Ale je to tiež nezabudnuteľná hudba.