Ezoterik Pank

RAPTOR KOCH

Spirituálno vonku a punk v duši. Žiadna definícia nie je dosť široká, aby definovala estetiku a zvuk tohoto albumu. Melódie a podivné tonálne a textové vlastnosti najnovšieho počinu Raptora Kocha Ezoterik Pank vytvárajú úzkostnú náladu a nepokoj uprostred výbuchov živelnej energie a chaosu. Originálne gitarové riffy sú doplnené nestrojenými rytmickými štruktúrami pod heslom „jak príde, tak zrobim“ a niet pochýb o tom, že je treba hľadieť vpred a neobzerať sa. Obavy a neistoty odzrkadlené v textoch kontrastujú s pozitívnym hudobným nábojom a tematické posolstvo je jasné: je tu ešte iná cesta okrem šialenstva.