KVASKOVA

Bohato vrstvené kompozície, do ktorých razantne vstupuje gitara s opakovanými melodickými motívmi na pozadí syntetizátorových zvukov a rafinovanej rytmiky. Temné a melancholické hudobné plochy striedajú energické pasáže s baladickým nádychom a sugestívny hudobný prejav zdôrazňuje speváčka rusínskeho pôvodu s nevšednou farbou hlasu. Texty piesní v slovenskom a rusínskom jazyku majú intímny charakter a odrážajú vnútorný stav duše, ktorá sa vysporadúva s vonkajším svetom.